Without you I'm Nothing

Heldart | Bikinihaus, Berlin